Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Samverkan & service

Samverkan & service

bild från dialogmöte om offentlig upphandling

Ett gott företagsklimat i Söderköpings kommun

I Söderköping samverkar vi intensivt med det lokala näringslivet och förbättar kontinuerligt vår service mot näringslivet. Sedan 2018 finns ett aktivt näringslivsråd och från 2019 en näringslivsstrategi, Fokusområden för näringslivs- & platsutveckling 2019-2025.  Syftet med att skapa ett gott företagsklimat är att det bidrar till nyföretagande, utveckling av befintliga företag och att fler vill etablera sig i Söderköpings kommun. Detta bidrar till en attraktivare plats att bo i, verka i och besöka.

Vår ambition är att ständigt förbättra dialog och samverkan med näringslivet och den service som ges till företagen.

Fokusområden för näringslivs- & platsutveckling 2019-2025

Fokusområden:

1) Förbättrad dialog och samverkan
2) Ökad platsattraktivitet
3) Fler företag med en omsättning över 1 miljon kr/år
4) Fler arbetstillfällen
5) Kompetensförsörjning, nyföretagande & entreprenörskap
6) Ökad digitalisering
7) Ökat fokus på hållbarhet

Långsiktiga mål:

1) Ett förbättrat företagsklimat, ranking bättre än 100 (2021, 159)
2) Bidra till visionen - Östergötlands mest attraktiva boendekommun

Övriga mål:

1) Ta fram ny besöksnäringsstrategi. (klar 2022)
2) Starta projektet Möjligheternas Söderköping - landsbygd & skärgård (pågående)
3) Starta projeketet Möjligheternas Stadskärna (pågående)
5) Genomföra NKI-/Insiktsmätningar (klart för år 2021, klar, pågående för år 2022)
4) Ta fram en etableringsstrategi 

Genomförda aktiviteter sedan 2018

 • Infört ett nytt aktivt näringslisvråd med 5-6 möten per år.
 • I samverkan tagit fram en ny näringslivsstrategi och handlingsplan
 • Dialoger med näringslivet inom områdena livsmedelshantering, upphandling, bygglov, avlopp och miljö & hälsa.
 • Företagsbesök med kommunledning och andra kommunala företrädare, 40-80 st/år
 • Walk n' talks med näringslivet - succé under pandemiåren 2020-2021
 • Stöttat det lokala näringslivet under pandemin, lättnader och reglerförändringar
 • Nätverksträffar inom branscherna besöksnäring, fastighetsägare och bygg- & anläggning
 • Informationsmöten om t.ex kommande detaljplaner, nya E22
 • I samverkan återetablerat Nyföretagarcentrum i Söderköping
 • Dialoger och samverkan med de lokala företagarföreningarna
 • Samverkan inom marknadsföring av Söderköping
 • I samverkan startat upp två projekt under Möjligheternas Söderköping
 • Tagit fram en ny besöksnäringsstrategi 
 • Förnyat samverkansavtalen kring CoOperate Coffice samt med Nyföretagarcentrum

 

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.