Näringsliv och Arbete

Cooperate Coffice

Coffice Söderköping är ett initiativ från näringslivet i Söderköping, som stöds av näringslivet, kommunen, regionen samt Alfastiftelsen och Leader Kustlandet med flera. Coffice Söderköping är ett så kalla Co-working-place.

På Coffice kan du komma i kontakt med kommunens näringslivssamordnare och delta i olika aktiviteter och nätverk. Aktiviteterna genomförs t. ex. av kommunen i form av dialog- och informationsmöten samt även många seminarier och event med koppling till näringslivet.

På Coffice bedriver även Nyföretagarcentrum Söderköping - Valdemarsvik både utbildningar för att starta eget företag samt rådgivningar. Här träffas även Näringslivsrådet där kommunen tillsammans med Företagarna Söderköping, LRF, Navet i havet, Stadskärnan och diskuterar fram inrktningar i näringslivsarbetet samt aktuella ämnen. 

Coffice är till för hela näringslivet och det är fritt att delta på de allra flesta aktiviteterna. Behöver du hyra en möteslokal eller ett kontorsrum tillkommer en kostnad.