Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Tillstånd & Regler / Receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra ställen än apotek. Kommunerna har fått ansvaret för kontrollen att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Anmälan

Anmälan av försäljning ska göras till Läkemedelsverket. Information om hur du gör anmälan hittar du på Läkemedelsverkets webbsida. Där hittar du även information om lagar och föreskrifter, vilka läkemedel som får säljas, om avgifter etc.

Kontroll

Samhällsbyggnadsnämnden ska kontrollera att butikerna följer regelverket och rapportera eventuella brister till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Läs mer om receptfria läkemedel