Näringsliv och Arbete

Taxor & Avgifter

Kommunens taxor och avgifter bestämmer vad olika tjänster kostar. Som till exempel att ha sitt barn i kommunal förskola, att ha kommunalt vatten och att söka bygglov.

Här nedanför hittar du en sammanställning av kommunens alla avgifter och taxor.

Kommunens samlade taxor och avgifter