Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Tillstånd & Regler / Tobaksförsäljning

Tobaksförsäljning

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Om du ska sälja tobak så är det många regler som du måste kunna. Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du exempelvis inte har betalat dina skatter i tid, det finns ekomiiska frågetecken eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak. Om du får tillstånd så får du inte sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

Det kostar pengar att ansöka om tillstånd. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd ska du även betala en årlig tillsynsavgift.

Ansök om tobakstillstånd

För att få sälja tobak så måste du ha ett tillstånd. Du ansöker om tillståndet hos miljökontoret. Vi handlägger ärenden för Söderköpings och Valdemarsviks kommun. 

När du ansöker så genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd. Om du inte får ett tillstånd så kan du överklaga beslutet till domstol.

Om du får ett tillstånd så måste du även fortsatt visa att du sköter din bokföring, betalar dina skatter i tid och inte begår något brott.

I anvisningarna för ansökan om försäljningstillstånd för tobak kan du se vilka dokument du måste lämna in tillsammans med din ansökan.

Tillsynsavgift

Det kostar pengar att sälja tobak. Genom avgiften betalar du för miljökontorets tillsyn och administration av din försäljning. Tillsynsavgiften ska betalas en gång varje år, vanligtvis under våren. Fakturan skickas till alla ägare av försäljningsställen som finns i tillståndsenhetens register.

Ändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen. Exempel på viktiga förändringar kan vara om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress.

Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du ansöka på nytt försäljning och samtidigt avsluta din gamla försäljning. 

Avsluta försäljningen

Om du vill sluta med försäljningen ska du kontakta miljökontoret så snart du bestämt dig för att avsluta försäljningen.

Frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta miljökontoret om du har frågor.