Näringsliv och Arbete

Torgplatser

Bokning och hyra av torgplats

På Hagatorget, Rådhustorget och i kanalhamnen finns cirka 20 torgplatser för uthyrning. Torgplats bokas minst två dagar innan försäljningsdagen.

Bokning sker via Idrott och fritid, telefon 0121-186 25, e-post: idrott.fritid@soderkoping.se

Tillämpning torghandelsstadgan

Torghandel får ske på följande tider:

  • helgfria måndagar – lördagar, med undantag för dagar då kommunen meddelat att större arrangemang ska hållas på torget, t.ex. Musik och dans på gator och torg, Gästabudet och Adventsmarknaden. Detta meddelas i god tid av kommunen.
  • Försäljning får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 18.00, om inte kommunen medgivit undantag eller beslutat annat. (Försäljning av julgranar: se kungörelse)
  • Hyra för torgplats betalas i förväg enligt av kommunen fastställd taxa.
  • Torghandlare får inte nyttja större plats än som hyrts.
  • Torghandlare ska enligt lag ha en skylt med namn, postadress och telefonnummer väl synlig.
  • Kommunen är skyldig att anteckna uppgifter om den som platsen hyrs ut till och på begäran lämna uppgifter till skattemyndigheten.
  • Transportfordon får inte vara parkerade på torget under försäljningstiden, om kommunen inte lämnat tillstånd.

Vid andra större arrangemang och marknader ska kommunens föreskrifter för marknad efterföljas.