Nyströmska skolan program

Nyströmska / Gymnasieprogram / Fordon- och transport

Fordons- och transportprogrammet

Har du ett intresse för bilar och vill veta hur de fungerar, underhålls och repareras? Då ger dig inriktningen personbil grundläggande yrkeskunskaper inom fordonsteknik. Du lär dig även fordons användningsområde och roll i samhället.

Yrkesexamen

På väg mot din yrkesexamen kommer du att genomföra ett gymnasiearbete, som visar att du är väl förberedd för ett arbete som personbilsmekaniker. Programmet ger dig också en god grund om du vill studera vidare på yrkeshögskola och universitet. Genom det arbetsplatsförlagda lärandet lär du dig förstå yrkeskulturen och du får värdefull arbetslivserfarenhet.

Karriärmål

Att gå Fordons- och transportprogrammet är den vanligaste vägen till arbete som personbilsmekaniker och -tekniker. Utbildningen ger många möjligheter till en fortsatt karriär inom fordonsbranschen. Att börja som mekaniker leder ofta till chefs- eller arbetsledarpositioner. Ytterligare exempel på yrkesområden inom branschen är försäkringsbolag eller bilprovning.

Inriktning Personbil

Inom inriktningen personbil lär du dig först grunderna för hur motorer, drivsystem, elsystem och bromsar fungerar. Sedan specialiserar du dig allt mer mot diagnostik, reparation och service av personbilar och lätta transportfordon. Du lär dig även hur fordon och transporter påverkar miljön.

Speciella färdigheter

Som i alla serviceyrken är det viktigt att kunna bemöta kunder på bästa sätt och ge dem det de förväntar sig – och gärna lite mer! Ett yrkesmässigt språkbruk, i både tal och skrift, som fungerar i olika situationer ger dig goda förutsättningar att lyckas. Att du har ett tekniskt intresse, en vilja att lära nytt och att utveckla ditt yrkeskunnande är centralt för att du ska nå framgång i ditt yrke.

Som lärling vid något av våra yrkesprogram på Nyströmska skolan får du:

  • tillgång till Nyströmska skolans gemenskap, resurser och utbud
  • en erfaren yrkeslärare som mentor
  • dessutom en kunnig och intresserad handledare på arbetsplatsen
  • möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet

Vi erbjuder dig som elev på Yrkesprogrammen ett bidrag till körkort på 5000 kronor. Det gäller dig som går sista terminen i årskurs 3, har kurs- och praktiknärvaro och följer din individuella studieplan. Då kan du mot uppvisande av handlingar och kvitton få ut bidraget.