Nyströmska skolan program

Nyströmska / Gymnasieprogram / Anpassad Gymnasieskola, lärling

Anpassad Gymnasieskola

Är du nyfiken på och fascineras av människor?
Då är den anpassade gymnasieskolans lärlingsprogram för Hälsa, vård- och omsorg något för dig. 

Programmet ger dig kunskaper för att arbeta med människor i olika åldrar, med olika funktionsvariationer och varierande kulturell bakgrund. Minst hälften av tiden på ditt program sker på arbetsplatser inom vård- och omsorgsområdet. Där prövas det du läser i teorin genom praktiskt arbete. Du använder även en del av tiden på arbetsplatsen till att utföra arbetsuppgifter som du studerat i skolan.

Examen
På väg mot din examen kommer du att genomföra ett gymnasiearbete, som visar att du är väl förberedd för arbete inom vård- och omsorgsområdet. Genom det arbetsplatsförlagda lärandet lär du dig förstå yrkeskulturen och du får värdefull arbetslivserfarenhet.

Utbildningsmål
Utbildningen är rätt val för dig som vill jobba med människor i behov av vård och stöd. Du kan arbeta inom exempelvis förskola, äldreomsorg, fritids- eller friskvårdsverksamhet. Skolans yrkesvägledare hjälper dig att göra de rätta valen.

Inriktning
Inom Hälsa, vård och omsorg arbetar du med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde där alla har rätt till livskvalitet och välbefinnande.
Du läser bland annat om kroppens olika delar och funktion. Under utbildningens gång får du rent praktiskt lära dig att utföra arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt och bra sätt. För att kunna arbeta på rätt sätt skall du också känna till vilka lagar och bestämmelser som rör hälsa, vård och omsorg.

Speciella färdigheter 
Centrala begrepp är bemötande, initiativförmåga och vård med god kvalitet. I arbetet ingår att kunna ta ett personligt ansvar och kunna handla med gott omdöme. Du får träna på att identifiera, analysera och lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer.


Som lärling vid Nyströmska skolan får du:

  • tillgång till Nyströmska skolans gemenskap, resurser och utbud
  • en erfaren yrkeslärare som mentor
  • dessutom en kunnig och intresserad handledare på arbetsplatsen