Nyströmska skolan program

Nyströmska / Gymnasieprogram / Introduktionsprogram

Introduktionsprogram

Alla våra introduktionsprogram syftar till att du ska få en bra början på nästa steg i livet, utbildning eller arbete. Här finns struktur, möjligheter och en ordentlig språngbräda! 

Vilka introduktionsprogram finns?

• Individuellt alternativ
• Yrkesintroduktion

Mål för introduktionsprogram

Målet med det introduktionsprogram du väljer är att du ska bli behörig till det gymnasieprogram du vill gå, eller få en chans att prova på arbetslivet. Även du som ännu inte vet vilken väg du skall gå kan få hjälp med att hitta rätt väg. Din utveckling och dina framsteg står alltid i centrum.

Speciella färdigheter

Inom introduktionsprogrammen är det viktigt att du får tillfälle att få mer kunskaper inom de områden där du vill bli behörig, eller praktiska kunskaper om livet på en arbetsplats. Det är också viktigt att jobba med din egen drivkraft och motivation för att göra de förändringar som du vill ska ske.

Alla programmen syftar till att du ska få en bra början på nästa steg i livet: utbildning eller arbete.

Din styrka + Nyströmska skolan = din framgång!