Nyströmska skolan program

Nyströmska / Gymnasieprogram / Anpassad Gymnasieskola individuellt

Anpassad Gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola- Individuellt program

Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program inom anpassad gymnasieskola på grund av din funktionsnedsättning.

Det individuella programmet ska utformas på ett sådant sätt att det passar just dig. Utbildningen ska ge dig kunskaper som du kan använda för att få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

 

På det individuella programmet läser du olika ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem-och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

 

För varje ämnesområde finns en plan för vad du ska få arbeta med under dina fyra år.

Du har en individuell studieplan, där det står vilka ämnesområden och ämnen du läser under din gymnasietid.

Du har också möjlighet att vara ute på en arbetsplats och prova olika arbetsuppgifter.

När du läser ämnesområden får du inga betyg, men bedöms utifrån grundläggande eller fördjupade kunskaper och du får ett gymnasiebevis efter år fyra.

På ett individuellt program kan man kombinera ämnen från nationella program med ämnesområden. Rektor bestämmer vad man kan kombinera.