Nyströmska skolan program

Nyströmska / Gymnasieprogram / Vård- och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet

Är du nyfiken på och fascineras av människor? Då är Vård- och omsorgsprogrammet något för dig. 

Programmet ger dig kunskaper för att arbeta med människor i olika åldrar, med olika funktionshinder och varierande kulturell bakgrund. Minst hälften av tiden på ditt gymnasieprogram sker på olika arbetsplatser inom vårdområdet. Där prövas det du läser i teorin genom praktiskt arbete. Du använder även en del av tiden på arbetsplatsen till att arbeta med arbetsuppgifter som du arbetat med i skolan.

Yrkesexamen

På väg mot din yrkesexamen kommer du att genomföra ett gymnasiearbete, som visar att du är väl förberedd för arbete inom vård och omsorgsområdet. Programmet ger dig också en god grund om du vill studera vidare på yrkeshögskola och universitet. Genom det arbetsplatsförlagda lärandet lär du dig förstå yrkeskulturen och du får värdefull arbetslivserfarenhet.

Hör vad några elever säger om Vård- och omsorg på Nyströmska

Karriärmål

Utbildningen är rätt val för dig som vill jobba med människor i behov av vård och stöd. Du kan få arbete som undersköterska, vårdare, skötare eller personlig assistent. Med rätt val av gymnasiegemensamma kurser kan du få behörighet till yrkeshögskola och högskola om du vill fortsätta studera vidare. Skolans Yrkesvägledare hjälper dig att göra de rätta valen.

Inriktning

Inom vård och omsorg arbetar du med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde där alla har rätt till livskvalitet och välbefinnande.
Du läser bland annat anatomi, hälsa, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Under utbildningens gång får du rent praktiskt lära dig att utföra arbetsuppgifter på ett etiskt och estetiskt sätt. För att kunna arbeta på rätt sätt skall du också att känna till vilka lagar och bestämmelser som rör vård och omsorg.

Speciella färdigheter 

Centrala begrepp är bemötande, initiativförmåga och vård med god kvalitet. I yrkesrollen ingår att kunna ta ett personligt ansvar och kunna handla med gott omdöme. Att kritiskt granska invanda rutiner och kunna föreslå förändringar är en del av programmets innehåll. Du får träna på att identifiera, analysera och lösa problem i olika vård och omsorgssituationer.

Som lärling vid något av våra yrkesprogram på Nyströmska skolan får du:

  • tillgång till Nyströmska skolans gemenskap, resurser och utbud
  • en erfaren yrkeslärare som mentor
  • dessutom en kunnig och intresserad handledare på arbetsplatsen
  • möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet

Vi erbjuder dig som elev på Yrkesprogrammen ett bidrag till körkort på 5000 kronor. Det gäller dig som går sista terminen i årskurs 3, har kurs- och praktiknärvaro och följer din individuella studieplan. Då kan du mot uppvisande av handlingar och kvitton få ut bidraget.