Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Gator & Torg / Nyttja kommunal mark, grävtillstånd, TA-plan

Nyttja kommunal mark, grävtillstånd, TA-plan

Marknad längs med kanalen.

Använda offentlig plats

För att få använda kommunal mark till exempel loppis, filminspelningar, uteserveringar, placering av skyltar och byggetableringar behöver du oftast ansöka hos Polisen för ändamålet enligt Ordningslagen (1993:1617). Du gör detta enkelt via Polisens e-tjänst. När du lämnat in dina handlingar till Polisen skickas dessa sedan på remiss till kommunen som får yttra sig i ärendet. Enligt beslutad taxa får kommunen ta ut en avgift för upplåtelsen. 

Grävtillstånd

Ansökan om grävning i allmän mark görs i Geosecma via länk nedan. Ansökan för grävtillstånd görs minst 3 veckor innan planerat arbete påbörjas. Vid akuta fall lämnas ansökan in så fort som möjligt dock senast samma dag.

Trafikanordningsplan vid vägarbete

Ansökan om trafikanordningsplan vid vägarbete görs i Geosecma via länk nedan. Ansökan för  trafikanordningsplan görs minst 3 veckor innan planerat arbete påbörjas. Vid akuta fall lämnas planen in så fort som möjligt dock senast samma dag.

Återställningsarbeten

Tillståndssökande skall återställa samtliga ytor förutom asfalt och stenbelagd yta.
Asfalt och stenbelagda ytor klaranmäls i Geosecma varpå kommunen beställer återställning av sin entreprenör och fakturerar tillståndssökande för återställningen.
Gräsbelagda ytor skall påföras med 10 cm matjord.
Grusbelagda ytor skall påföras med 5 cm krossmaterial 0-4.