Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Gator & Torg / Vinterväghållning

Vinterväghållning

Felanmälan

Hit kan du höra av dig om du upptäckt fel eller brister på till exempel gator, lekparker, parker m.m. Använd i första hand vår e-tjänst för felanmälan, du hittar den på Mina sidor.

Felanmälan - Mina sidor 

I andra hand kan du nå oss på telefon: 0121-187 07. Telefonen är bemannad vardagar 07.30-12.00. Felanmälan är bemannad vardagar kl 07.00 - 16.00 med undantag för utbildningar och möten. 

Vid akuta ärenden

När serviceanmälan inte är öppen, använd journummer 072-551 94 18.

Ansvarsfördelning

Vinterväghållningen är ett delat ansvar mellan kommunen och fastighetsägare.

Kommunens ansvarsområde

Snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på Söderköpings kommunala gator och gång- och cykelvägar ansvarar kommunen för och utförs av entreprenörer. Kommunen snöröjer och halkbekämpar trottoarer i centrum som gränsar till kommunal mark. Övriga trottoarer snöröjs eller halkbekämpas inte av kommunen. Kommunen tillämpar sig av jämställd snöröjning, där gång- och cykelvägar prioriteras, och inte enbart bilvägar.

Fastighetsägarens ansvarsområde

I Söderköpings centrum ansvarar fastighetsägare för snöröjning och halkbekämpning av samtliga trottoarer som gränsar till den egna fastigheten (se karta under). För Viggebyvägen och Eriksviksgatan ansvarar fastighetsägaren för att snöröja och halkbekämpa gatornas södra trottoar, med andra ord den sidan som har jämna husnummer.

I övriga områden utanför centrum krävs inte att fastighetsägaren snöröjer "sin" trottoar.

Fastighetsägaren ansvarar även för att förhindra ras av snö och is från fastighetens tak.

Fastighetsägaren ansvarar för att öppna upp till sin egen fastighet det vill säga skotta bort vallarna som plogbilen åstadkommer.