Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Ekonomi / Årsredovisning/Delårsrapport

Årsredovisning/Delårsrapport

Delårsbokslut och prognos

Löpande under året görs uppföljningar av ekonomi och verksamhet med prognos för utfallet per helår. Prognosen efter tre månader samt Delårsbokslutet med prognos efter sju månader fastställs av kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.

Delårsbokslutets resultat och ekonomiska ställning avseende perioden januari-juli innehåller följande delar:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Driftredovisning
 • Sammanställd redovisning

Årsredovisning

Årsredovisningen visar verksamhetens utfall, hur denna har finansierats och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen innehåller följande delar:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Finansieringsanalys
 • Driftredovisning
 • Investeringsredovisning
 • Verksamhetsberättelse per nämnd/styrelse
 • Sammanställd redovisning

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt och analys över utvecklingen av kommunens verksamheter. Verksamhetsberättelsen per nämnd/styrelse innehåller analyser per verksamhet.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar förutom kommunens egen verksamhet även det kommunala fastighetsbolaget Ramunderstaden AB.

Senast under april året efter verksamhetsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige för beslut.