Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Ekonomi / Årsredovisning/Delårsrapport

Årsredovisning/Delårsrapport

Förslag till Årsredovisning i korthet 2020

I vår Årsredovisning i korthet kan du läsa om vad som hände i kommunens verksamheter under 2020. Vi berättar om kommunens ekonomi, hur vi fördelade pengarna mellan våra verksamheter och hur vi jobbar med våra långsiktiga mål. Du kan också läsa om hur många kilo potatis som blev potatismos, hur många timmar hemtjänst vi har utfört, antal anställda och hur intresset för bygglov ökat.

Martin Sjölander, kommunstyrelsens ordförande skriver i förordet om hur pandemin har påverkat alla verksamheter. Det har varit ett påfrestande år men det finns också mycket som utvecklats i en positiv riktning – till exempel nya arbetssätt, ökat friluftsliv och nya mötesrutiner. Året fick också en positiv ekonomisk utveckling och kommunen har inte längre ett underskott. Martin lyfter också några fina placeringar som kommunen haft under året. Vi hamnade till exempel på plats 30 som Bästa skolkommun i Sverige och med 95 % följsamhet till basala hygienrutiner hamnade vi på tredje plats i landet!

I Årsredovisning i korthet hittar du en härlig, blandad sammanfattning av 2020. Läs förslaget här...

Årsredovisning i helhet

Här kan du läsa pressmeddelandet om årsredovisningen...

Här kan du läsa hela förslaget till årsredovisning 2020...

 

 

Delårsbokslut och prognos

Löpande under året görs uppföljningar av ekonomi och verksamhet med prognos för utfallet per helår. Prognosen efter tre månader samt Delårsbokslutet med prognos efter sju månader fastställs av kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.

Delårsbokslutets resultat och ekonomiska ställning avseende perioden januari-juli innehåller följande delar:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Driftredovisning
 • Sammanställd redovisning

Årsredovisning

Årsredovisningen visar verksamhetens utfall, hur denna har finansierats och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen innehåller följande delar:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Finansieringsanalys
 • Driftredovisning
 • Investeringsredovisning
 • Verksamhetsberättelse per nämnd/styrelse
 • Sammanställd redovisning

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt och analys över utvecklingen av kommunens verksamheter. Verksamhetsberättelsen per nämnd/styrelse innehåller analyser per verksamhet.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar förutom kommunens egen verksamhet även det kommunala fastighetsbolaget Ramunderstaden AB.

Senast under april året efter verksamhetsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige för beslut.