Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Trygg och säker / Medborgarlöfte

Medborgarlöfte

Lokalpolisområde Norrköping och Söderköpings kommun har tecknat medborgarlöften för 2023-2025. Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Löftet utgår från en lokal problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog, medarbetardialog samt egen kunskap hos både polisen och kommunen.

Medborgarlöfte 2023-2025

Kartläggning visar att medborgare och medarbetare i kommunen uppfattar problmem kopplat till trafik, stölder och narkotika. 

Därför lovar vi att prioritera det förebyggande arbetet med problem inom områdena trafik, stölder och narkotika genom att; 

  • Arbeta med alkohol och droger i trafiken,
  • Arbeta med att förebygga viltolyckor,
  • Arbeta med att förebygga unga motorburnas riskbeteenden i trafiken,
  • Arbeta i samverkan runt unga med ökade risker att utöka ett kriminellt beteende som innefattar narkotika,
  • Arbeta med att utveckla Grann- och Båtsamverkan.

Mer information

På underliggande sidor kan du läsa om trygghetsvandring och viltolyckor.