Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Trygg och säker / Medborgarlöfte

Medborgarlöfte

Lokalpolisområde Norrköping och Söderköpings kommun har tecknat medborgarlöften för 2020-2022. De fokusområden som framkommit vid bland annat medborgardialogerna är vikten av det förebyggande arbetet kring ungdomar och narkotikabrottslighet.

Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Löftet utgår från en lokal problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog, medarbetardialog samt egen kunskap hos både polisen och kommunen.

De fokusområden som framkommit vid bl.a. medborgardialogerna är vikten av det förebyggande arbetet kring ungdomar och narkotikabrottslighet.

Medborgarlöfte 2020-2022

Det här säger medborgarlöfte 2020-2022, med möjlighet att förlänga ytterligare ett år:

Polisen och kommunen lovar att tillsammans arbeta med förebyggande insatser till ungdomar och dess närverk genom

  • Ökad synlighet
  • Informationsinsatser
  • Arbete med orossamtal
  • Kontinuerlig kartläggning av drogrelaterad brottslighet och anpassade insatser därefter
  • Ett strukturerat trygghetsarbete tillsammans med fastighetsägarna