Kommun och Politik

Viltolyckor

I Sverige inträffar i genomsnitt mer än en viltolycka var åttonde minut, varje dag året om. Det blir cirka 60 000 rapporterade viltolyckor på ett år. När en viltolycka sker kan både människor och djur bli skadade eller dö. Därför måste du som förare se upp på våra vägar och ta det försiktigt.

Viltolyckorna är många och har tyvärr ökat de senaste åren. Under 2022 skedde över 61 000 viltolyckor.

Du kan bidra till att minska viltolyckorna om du lär dig mer om djurens beteende, beroende av viss föda, behov av att dricka, förflyttningar och hur du kan anpassa ditt körsätt till detta. Du måste också kunna läsa av terrängen runt vägen.

Viltolyckor i Söderköpings kommun

Så här ser statistiken ut över viltolyckor inom Söderköpings kommun under åren 2022, 2023 samt början av 2024.

  • 2022 – 202 stycken viltolyckor
  • 2023 – 245 stycken viltolyckor
  • 2024 januari - april 46 stycken viltolyckor

De mest drabbade olycksväggarna i Söderköpings kommun är Lv 210 mot norra Finnö, 210 mot Västra Husby samt Lv 839 mellan Stegeborg och Bottna.

Förebygg en olycka

  • Se till att du är utvilad och planera din färdväg.
  • Se till att du har viltolycksremsa i bilen och Viltolycksrådets app i mobiltelefonen innan du startar din färd.
  • Anpassa hastigheten. Tänk på att vilda djur rör sig extra mycket i skymning och gryning och att sikten försämras vid dålig väderlek.