Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Trygg och säker / VMA: Viktigt Meddelande till Allmänheten

VMA: Viktigt Meddelande till Allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem till allmänheten vid allvarliga händelser. Det kallas också för “Hesa Fredrik”. Systemet testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00.

Hesa Fredrik finns som ljudsignal på sammanlagt 4 500 hustak runt om i Sverige. Det är inte alltid ljudsignalerna används, utan ibland kommer informationen enbart via radio och TV. Det är dessa sätt att sprida informationen som ska användas i första hand.

VMA kan även skickas via sms till mobiltelefoner som har använts i ett visst område. På så sätt får personer som befinner sig i området information om att något har inträffat. Efter att du har tagit del av ett VMA är det viktigt att söka vidare efter mer information till exempel på Krisinformation.se.

Vad ska du göra?

När signalen ljuder ska du:

  1. Gå inomhus!
  2. Stäng dörrar och fönster. Om det är möjligt, stäng även ventiler och fläktar.
  3. Lyssna på radio eller se på TV. Följande kanaler har information: Sveriges Radios FM-kanaler, Sveriges television, Sveriges utbildningsradio, TV4, Kanal 5 och Kanal 9.
  4. Hitta information om vad som inträffat på www.krisinformation.se

imagetnu98.png

Viktigt meddelande ljuder i 7 sek – 14 sek uppehåll – 7 sek signal – 14 sek uppehåll - och så vidare, under minst två minuter. När faran är över ljuder en 30-40 sekunder lång signal.

imagem3i8sb.png

Vad är det Hesa Fredrik varnar för?

Det kan till exempel vara:

  • gasutsläpp
  • extremt väder
  • stor brand
  • flyglarm (om landet är i krig)

Varningsmeddelanden sänds när det är akut fara för liv och hälsa. Informationsmeddelanden sänds för att hindra eller begränsa skador på liv och hälsa.

För de som bor nära ett kärnkraftverk finns en särskild service med inomhusvarning genom speciella radiomottagare.