Kultur och Fritid

Båtplatser

I vackra Storån, som flyter genom Söderköping och mynnar ut i Slätbaken, har vi 110 stycken centralt belägna båtplatser för årsvis uthyrning. Platserna är belägna mellan Söderköpings Brunn och Båtvarvet på Viggebyvägen. Brygga får uppföras och bekostas av förhyraren. Särskilda regler gäller vid uppförandet.

För mer information och uthyrning kontakta Idrott och Fritid.