Kultur och Fritid

Skateboardbana

I nära anslutning till Ramunderskolan i Söderköping finns en Skateboardbana: Skatepark | Naturkartan