Nyströmska skolan program

Nyströmska / Gymnasieprogram / Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett brett, högskoleförberedande program som öppnar många dörrar för framtiden. Nyfikenhet, fantasi och kreativitet är grundläggande för en naturvetare. Programmet är spännande, roligt, fantasieggande och här får du chans att både analysera och lösa problem och kanske själv genom experiment komma på framtidens vetenskapliga metoder. Följ med oss på en spännande resa in i framtiden!

Högskoleförberedande

Natur är en bred utbildning som öppnar många dörrar för framtida studier. Särskilt lämpligt för dig som vill läsa vidare inom naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.
Natur på Nyströmska ger dig ett försprång!

Karriärmål

Läkare, veterinär och ingenjör är klassiska yrkesval, men du kanske vill satsa på att undervisa eller forska? Eller så är du bara en vetgirig och nyfiken natur, som vill hålla alla dörrar öppna inför framtiden. Natur ger dig bredast tänkbara grund.

Inriktningar

Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar. Inriktar du dig på naturvetenskap är biologi, fysik, kemi och matematik de viktigaste ämnena. Väljer du samhällsinriktningen ligger tonvikten på samspel mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Grundläggande är att få din nyfikenhet och kreativitet stimulerad samt att utveckla ditt analytiska tänkande.
Experiment, laborationer, fältstudier och liknande praktiska moment är centrala inslag, men utbildningen ger också ett idéhistoriskt perspektiv. Dessutom lägger vi stor vikt vid språket som ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Förmåga att argumentera och att uttrycka sig i avancerade skriv- och talsituationer med anknytning till naturvetenskap och matematik utvecklas under utbildningens gång.

Speciella färdigheter

Vi tillämpar ett naturvetenskapligt förhållningssätt, där kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser spelar en viktig roll. Utbildningen utmanar dig att se möjligheter, lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. Dessutom lär du dig ta ansvar för ditt arbete och söka och värdera stora mängder information. Samarbets-förmåga värderas högt. När du går ut kan du även förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.