Samhälle och Trafik

Hjorten 3

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten till en utökning av bebyggelsen på del av Hjorten 3. Vidare är syftet att justera planen efter nuvarande verksamhet.

Förslaget vann laga kraft 2018-01-24.