Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Översiktsplanering

Översiktsplanering

Översiktsplanering är kommundernas långsiktiga planering. Översiktsplanering görs för att förändringar i den fysiska miljön ska bli så bra som möjligt ur ett långsiktigt perspektiv.

En översiktsplan (ÖP) pekar ut hur mark och vatten i kommunen ska användas, vilka områden som ska förändras, hur riksintressen ska tillgodoses och vilka områden som kommer användas för bebyggelse samt vilka som bör sparas för rekreation.

Förslag till översiktsplaner samråds med Länsstyrelsen, grannkommuner och regionala organ. Kommunmedborgarna ska också ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. När översiktsplanerna är antagna blir de vägledande för kommunens beslut som exempelvis gäller detaljplanering och bygglov.

I Söderköpings kommun gäller Översiktsplan 2015-2030 som kommunövergripande Översiktsplan. Dessutom finns ett tematiskt tillägg för vindkraft och en fördjupning av översiktsplanen för Söderköping stad samt en för Aspöja. Under framtagande är  ett tematiskt tillägg för Söderköpings kulturmiljöer.

Sidan uppdaterad 2019-11-05 Kommentera sidan