Samhälle och Trafik

Fullerstad 5:9

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2021-12-15 § 126 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. 

Vi är nu i steget godkänt planbesked

Vad som ska prövas

Sökande vill pröva en bostadsbebyggelse inom området och en ny detaljplan behöver prövas.

Bild av området som berörs

Klicka för större bild

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte börjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.