Samhälle och Trafik

Gränsö 1:9 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2021-06-02 § 45 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. 

Vi är nu i steget godkänt planbesked

Vad som ska prövas

Sökande vill pröva en bostadsbebyggelse som komplement till de befintliga tomterna i området. För området finns det en gällande detaljplan som anger att det ska vara jord- och skogsbruk. En ny detaljplan ska därför pröva bostadsändamål. 

Bild av området som berörs

Klicka för större bild

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte börjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.