Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplanering / Pågående detaljplaner / Gränsö 2:9 m.fl. (Motala Sommarhem)

Gränsö 2:9 m.fl. (Motala Sommarhem)

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2020-05-06 § 33 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. 

Vi är nu i steget godkänt planbesked

Vad som ska prövas

Sökande vill pröva en ny detaljplan på Norra Finnö för att möjliggöra för bostadstomter och även utveckla gällande verksamhet. Det finns ingen detaljplan för området i nuläget och en detaljplan behöver arbetas fram för att pröva bostälder. 

Bild av området som berörs

Klicka för större bild

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte börjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.