Samhälle och Trafik

Kejsarnäs 2:9

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2023-08-30 § 72 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. 

Vi är nu i steget godkänt planbesked.

VAD SOM SKA PRÖVAS

Sökande vill pröva en ny detaljplan för att kunna fastställa och möjliggöra för utveckling av befintlig campingverksamhet samt möjliggöra för visst bostadsändamål inom fastigheten. Det finns idag ingen detaljplan på platsen. 

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte börjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.