Samhälle och Trafik

Marö 1:7 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2021-11-10 § 111 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. 

Vi är nu i steget godkänt planbesked

Vad som ska prövas

Sökande vill pröva en detaljplan för fler bostadstomter ute på Marö för att komplettera befinlig bebyggelse. En detaljplan behöver tas fram för att reglera hur en sådan utbyggnad ska vara möjlig. 

Områdesbild med Marö markerad.

Klicka här för större bild

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte börjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.