Samhälle och Trafik

Tyrislöt 1:13 m.fl. (Blomängen)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2011-11-30 § 441 att ny bebyggelse inom Tyrislöt 1:13 och 1:12 (Blomängen) får prövas i detaljplan.

Vi har nu påbörjat arbetet

Vad som ska prövas

Sökande vill pröva att utveckla "Blomängen" till en näringsverksamhet som omfattar besök, boende, utbildningar och försäljning. Området omfattas av en gällande detaljplan och för att möjliggöra den sökta åtgärden behöver en ny detaljplan prövas.

Planarbetet är vilande.

Lokaliseringsbild

Klicka för större bild