Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Mark och exploatering

Mark och exploatering

Kontakter

 • Mark- och exploatering

  Johan Cöster
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  johan.coster@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 13

Mark och exploatering (MEX) förvaltar kommunens markreserv, har hand om exploateringsfrågor och kommunens tomtkö för småhustomter. Verksamheten förhandlar, upprättar och genomför avtal avseende köp och försäljning av fastigheter, exploateringar, arrenden, servitut m.m. Verksamheten har även samordningsansvar för genomförandet av exploateringar.

Riktlinjer framtagna för ökad byggtakt

Söderköpings kommun har tillsammans med lokala och regionala byggherrar tagit fram riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar. Riktlinjerna ska bidra till transparens, ökad tydlighet, rättvis behandling och en hållbar utveckling. Det finns ett ökat intresse av att bygga i kommunen och det ställer också krav på kommunen som myndighet att skapa goda förutsättningar i hanteringen kring de frågor som rör exploatering och markanvisningar.

En markanvisning definieras som en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Ett exploateringsavtal definieras som ett avtal som rör genomförande av en detaljplan avseende mark som inte ägs av kommunen.

Sidan uppdaterad 2018-05-25 Kommentera sidan

Kontakta & Fråga

Fyll i ditt namn och e-postadress om du vill bli kontaktad