Samhälle och Trafik

Parkeringsplatser och P-skivor

I innerstaden finns det cirka 310 kommunala parkeringsplatser på de större parkeringarna. På och i direkt anslutning till gator finns dessutom ungefär 365 platser. Platserna är avgiftsfria och kan nyttjas året om, under sommartid utökas antalet platser. Parkeringstiderna varierar från 5 minuter till sex dygn.

Generellt är parkering på vägar och allmänna platser inom kommunen tillåten högst 24 timmar om inte annat framgår av skyltning.

I innerstaden visar zontavlor att det råder parkeringsförbud och parkering är då endast tillåten där det är skyltat parkering.

  • Här finns en karta över parkeringsplatser i Söderköping.

  • Om du parkerar fel kan du få en parkeringsanmärkning. Kommunen anlitar parkeringsbolag för parkeringsövervakning.

    Vill du bestrida en parkeringsanmärkning ska du göra det hos polisen.

    Observera att det är skillnad på kontrollavgift och parkeringsanmärkning. Har du fått en kontrollavgift kontaktar du det parkeringsbolag som övervakar på den platsen du stått på. Det är skyltat på pakeringsplatsen med kontaktuppgift till de som övervakar.

    Upptäcker du ett fordon som exempelvis står trafikosäkert eller har stått länge på samma plats får du gärna upplysa parkeringsövervakningen om detta. Du hittar kontaktuppgifter ovanför bilden.

  • Inom vissa delar av Söderköping ska parkeringsskiva användas. De platserna finns i innerstaden och har tilläggstavlan ”P-skiva”. Om p-skiva ej finns att tillgå går det bra att skriva en lapp med parkeringens starttid i vindrutan.