Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Trafik, parkering och resor / Trafikstörningar Östergötland

Aktuella trafikstörningar Trafikverket

 • Linköping– Vikingstad (Tåg)

  23 september 2023

  Förseningar i tågtrafiken på grund av signalfel.

 • Rv 51 Finspång (Vägarbete)

  22 september 2023

  Tidvis långa köer. Trafiken regleras av vakt i samband med asfaltering.

 • Malmö–Stockholm (Tåg)

  22 september 2023

  Från fredag 22/9 kl 04:30 till måndag 2/10 kl 04:30 ersätts tågtrafiken med buss enligt tillfällig tidtabell pga banarbete. Vissa tåg går annan väg. Räkna med längre restid.Malmö–Lund

 • Rv 34 Borensberg–Ljungsbro (Vägarbete)

  22 september 2023

  Trångt att passera. Arbete med fartkameror på sträckor. I höjd med Ljung, i båda riktningarna

 • Östergötland (Hälsa och sjukvård)

  22 september 2023

  Fredag 22/9 Borensberg vårdcentral, 09.00-12.00.Blodbussen

 • E22 Söderköping (Vägarbete)

  21 september 2023

  Trafiken styrs med trafiksignaler i samband med arbete med busshållsplats.I höjd med Skönberga, båda riktningarna

 • Norrköping (Vägarbete)

  18 september 2023

  Risk för kö. Bygge av gång- och cykelväg.Finspångsvägen mellan Eriksbergsrondellen och Tråbrunna

 • Norrköping (Vägarbete)

  14 september 2023

  Ett körfält är avstängt i samband med spårarbete. Under arbetets gång kan inte spårvagnar passera, all spårvagnstrafik från Söder tull och norrut ersätts av buss.Norra Promenaden, Aurorerondellen och Stationsrondellen

 • E4 Södertälje–Nyköping (Vägarbete)

  11 september 2023

  Stor körisk. Broarbete, trafik leds förbi i ett körfält i norrgående riktningTpl Lästringe – tpl Tystberga

 • E4 Nyköping-Södertälje (Vägarbete)

  10 september 2023

  Körisk. Trafiken är omlagd. Endast ett körfält i vardera körriktning. Sänkt hastighet.Tystberga (135)–Lästringe norra (137), riktning mot Stockholm

 • Lv 891 Skenäs–Säter (Färja)

  9 september 2023

  Lastkapaciteten minskas från och med vecka 37 (11 september) till och med vecka 41 på grund av att ordinarie färja ska på planerat varvsbesök. Reservfärja ersätter enligt ordinarie tidtabell.Skenäsleden

 • E22 Söderköping (Trafikstörning)

  15 augusti 2023

  Tidvis långa köer i samband med att mycket trafik passerar förbi Söderköping.

 • Norrköping (Vägarbete)

  14 augusti 2023

  Pga arbete på ledningsnätet är en del av Nyköpingsvägen avstängd för genomfart från vecka 33 fram till årsskiftet. Trafiken leds om från Åby vårdcentral, via Konsumvägen, Gamla Stockholmsvägen, Herrstorpsvägen och slutligen via Hamndalsvägen.

 • Norrköping (Vägarbete)

  4 augusti 2023

  Risk för köer i samband med brorenoveringsarbete. Pågår i två etapper mellan 7 augusti och 31 oktober. Välj gärna annan väg, t ex via E4 eller Hamnbron.Riksbron