Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Trafik, parkering och resor / Parkering

Parkeringsplatser, P-skivor och laddningsplatser

Kontakter

 • Serviceanmälan Gata Park

  tekniska@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 51

  Serviceanmälan är bemannad vardagar kl 07.00 - 16.00

I innerstaden finns det cirka 310 kommunala parkeringsplatser på de större parkeringarna. På och i direkt anslutning till gator finns dessutom ungefär 365 platser. Platserna är avgiftsfria och kan nyttjas året om, under sommartid utökas antalet platser. Parkeringstiderna varierar från 5 minuter till sex dygn.

Generellt är parkering på vägar och allmänna platser inom kommunen tillåten högst 24 timmar om inte annat framgår av skyltning.

I innerstaden visar zontavlor att det råder parkeringsförbud och parkering är då endast tillåten där det är skyltat parkering.

Parkeringsskiva

Inom vissa delar av Söderköping ska parkeringsskiva användas. De platserna finns i innerstaden och har tilläggstavlan ”P-skiva”.

Regler och bestämmelser för p-skivan

Fordonets ankomsttid skall avrundas till närmast följande hel respektive halv timme, anges vid pilen. Placera p-skivan innanför vindrutan, lätt avläsbar utifrån, eller på annan lämplig plats i de fall vindrutor saknas. Endast en p-skiva får användas per fordon. P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får ej ändras under pågående parkering. Parkeringsskiva ska användas av alla typer av fordon som parkeras där p-skiva råder.

Laddplatser för elbilar

Ändamålsplatsen är endast avsedd för parkering av fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning. Mellan klockan 08.00-18.00, alla dagar, är parkering tillåten högst 6 timmar i följd.

Här finns det laddplatser för elbilar:

 • Stinsen (entrésidan), 1 st laddplats
 • Nybrogatan (infart från Margaretagatan), 1 st laddplats
 • Kanal väst, 1 st laddplats
 • Vikingen, 1 st laddplats
Sidan uppdaterad 2019-01-07 Kommentera sidan