Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Trafik, parkering och resor / Parkering

Parkeringsplatser, P-skivor och laddningsplatser

Kontakter

 • Serviceanmälan Gata Park

  tekniska@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 51

  Serviceanmälan är bemannad vardagar kl 07.00 - 16.00

 • Smart Bevakning AB

  Parkeringsövervakning

  anmarkning@smartbevakning.se

  Hit kan du meddela om ett fordon står trafikosäkert eller har stått länge på samma plats.

I innerstaden finns det cirka 310 kommunala parkeringsplatser på de större parkeringarna. På och i direkt anslutning till gator finns dessutom ungefär 365 platser. Platserna är avgiftsfria och kan nyttjas året om, under sommartid utökas antalet platser. Parkeringstiderna varierar från 5 minuter till sex dygn.

Generellt är parkering på vägar och allmänna platser inom kommunen tillåten högst 24 timmar om inte annat framgår av skyltning.

I innerstaden visar zontavlor att det råder parkeringsförbud och parkering är då endast tillåten där det är skyltat parkering.

Parkeringsskiva

Inom vissa delar av Söderköping ska parkeringsskiva användas. De platserna finns i innerstaden och har tilläggstavlan ”P-skiva”.

Regler och bestämmelser för p-skivan

Fordonets ankomsttid skall avrundas till närmast följande hel respektive halv timme, anges vid pilen. Placera p-skivan innanför vindrutan, lätt avläsbar utifrån, eller på annan lämplig plats i de fall vindrutor saknas. Endast en p-skiva får användas per fordon. P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får ej ändras under pågående parkering. Parkeringsskiva ska användas av alla typer av fordon som parkeras där p-skiva råder.

Felparkering

Om du parkerar fel kan du få en parkeringsanmärkning. Kommunen anlitar parkeringsbolag för parkeringsövervakning.

Vill du bestrida en parkeringsanmärkning ska du göra det hos polisen.

Observera att det är skillnad på kontrollavgift och parkeringsanmärkning. Har du fått en kontrollavgift kontaktar du det parkeringsbolag som övervakar på den platsen du stått på. Det är skyltat på pakeringsplatsen med kontaktuppgift till de som övervakar.

Upptäcker du ett fordon som exempelvis står trafikosäkert eller har stått länge på samma plats får du gärna upplysa parkeringsövervakningen om detta. Du hittar kontaktuppgifter ovanför bilden.

Laddplatser för elbilar

Ändamålsplatsen är endast avsedd för parkering av fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning. Mellan klockan 08.00-18.00, alla dagar, är parkering tillåten högst 6 timmar i följd.

Här finns det laddplatser för elbilar:

 • Stinsen (entrésidan), 1 st laddplats
 • Nybrogatan (infart från Margaretagatan), 1 st laddplats
 • Kanal väst, 1 st laddplats
 • Vikingen, 1 st laddplats

 

Sidan uppdaterad 2019-03-05 Kommentera sidan