Visit Söderköping - turism

Hem / Visit Söderköping / Uppleva / Vinter i Söderköping

Vinter i Söderköping

Bild visar långfärdsskidskoåkare i skärgården

I Söderköpings kommun är det inte långt till någon fritidsaktivitet, allt från fina strövområden, vandringsleder, grillplatser med mera. Här är några tips som kan ge inspiration om vad du kan göra under vintern och kanske inte minst under jul- och sportlov när många har lite extra ledigt.

Isbanan på Vikingavallen är konstfrusen och den är öppen från mitten av december till slutet på februari. När kylan slagit till så finns det även möjlighet till skridskoåkning på ett flertal sjöar och vattendrag.

På Ramunderbergets naturreservat ligger Petersburgs motionscentral där Söderköpings skidklubb ordnar åkbara skidspår när snö finns. Under sportlovet arrangerar även skidklubben lilla Vasaloppet för de yngre, med eller utan skidor på. Pulkaåkning vid Petersburg är också populärt.

Vid gynnsam väderlek prepareras det ofta spår på flera platser i kommunen, exempelvis vid Albogaskogen och i Västra Husby.

Albogaskogen är ett av de populäraste områdena. Här finns allt från belysta motionsspår, tillgänglighetstigen ”En gång för alla”, utegym, den populära skogslekplatsen ”Kottebanan” som är för barn från cirka fem år och uppåt, flera grillplatser och vindskydd.

Ramunderbergets naturreservat utmanar till äventyr, antingen du går via de 318 trappstegen från slussen upp till utsiktsplatsen, eller tar dig vidare till fots eller med bil till Petersburgs motionscentral där det finns omklädningsrum med dusch och en bastu. Därifrån utgår ett antal motionsspår varav 2,5-km spåret är belyst. Grill- och rastplatser finns på ett flertal platser på berget.

Besök gärna några av kommunens 20 naturreservat som alla är sevärda på sitt sätt. Ett av de mer besöksvänliga är Herrborums naturreservat i Sankt Anna. Naturreservatet ligger invid skärgårdskusten och består av tre delområden. Det kännetecknas av både öppna och trädbevuxna hagmarker, gammal barrdominerad skog och en betad havsstrandäng. Antalet gamla och grova träd är stort och många av trädmiljöerna saknar motsvarighet i Söderköpings kommun. För besökare finns två vandringsslingor som utgår från parkeringen.


Det här en endast en liten del av det som finns att upptäckta i Söderköping.

För mer information om vad som finns att göra i naturen, se www.naturkartan.se/sv/soderkoping.