Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Avfall & Återvinning / Eldning av trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall

Ändring i lagen påverkar eldning av trädgårdsavfall. Från och med 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen. Förändringen innebär att trädgårdsavfall i första hand ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen.

Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter så får du inte elda trädgårdsavfall från 1 april till och med 30 september inom detaljplanerade områden. Detta har inget med de nya bestämmelserna att göra utan har varit så sedan 2016.

Hur ska vi hantera trädgårdsavfallet?

Enligt kommunens avfallsföreskrifter så ska trädgårdsavfallet i första hand komposteras på den egna fastigheten. 

I andra hand ska trädgårdsavfall ska trädgårdsavfall sorteras ut och lämnas till återvinningscentral. Trädgårdsavfall ska då hållas skilt från annat grovavfall. Avfallet kan också hämtas av kommunen efter beställning.  Beställning av hämtning av trädgårdsavfall gör du via kundtjänst VA och renhållning.

Elda utanför detaljplanelagt område?

Det mesta av ditt trädgårdsavfall kan du ta om hand utan att elda det. Så här kan du tänka om du har tänkt att elda trädgårdsavfall:

 • Handlar det om att elda löv så lägg det i komposten, klipp ner det i gräsmattan eller använd det som täckmaterial under buskar. Det finns ingen anledning till att elda löv.
 • Handlar det om att det beror på mängden ris och avstånd till närmaste återvinningscentral/möjligheter. Är det en normalstor trädgård där man får ris från att ha trimmat buskar och träd så kan det klippas ned eller köras i kompostkvarn för att sedan komposteras tillsammans med löven. Att kompostera trädgårdsavfallet är ett bra sätt att återvinna näringen utan att man sprider föroreningar som PAH och dioxiner som kan bildas när man eldar organiskt material.
 • Handlar det om stora grenar så kan ett sätt att ta hand om det genom att såga upp det, klyva och torka för att sedan användas vid eldning i kamin/öppen spis, eldkorg, grill, lägerbrasa, bastu, badtunna eller liknande.

Om det av någon anledning absolut inte går att ta hand om trädgårdsfallet enligt ovanstående och ni bedömer att det måste eldas, kontakta miljökontoret.

 • Trädgårds- eller parkavfall utgörs framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av privata eller offentliga parker och trädgårdar. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar ingår i begreppet trädgårds- eller parkavfall.

 • För en påsk- och valborgsmässobrasa finns stora möjligheter att få dispens. Vänligen kontakta miljo@soderkoping.se  för blankett.

  Det krävs även tillstånd från polisen för att elda på allmän plats, till exempel en park eller en fotbollsplan.

  Om du eldar ska du som vanligt tänka på att röken inte orsakar olägenheter för människors hälsa.

 • Du kan beställa hämtning av trädgårdsavfall via kundtjänst VA och renhållning, se kontaktuppgifter under Visa kontaktinformation.

  Hämtningen räknas som grovsopor. Kostnaden hittar du i dokumentet Taxor och avgifter, renhållning och VA.

 • Förbud att elda trädgårdsavfall gäller alla. Men driver du skogsbruk eller lantbruk där det uppkommer biologiskt avfall som ris och grenar bedömer vi att det avfallet inte är ett trädgårdsavfall. Därför gäller inte eldningsförbudet för det avfallet. Eldningen måste alltid ske på ett säkert sätt.

  Du får alltså elda ris och grenar från skogs- eller lantbruket. Men har du möjlighet att kompostera eller samla grenar och ris på hög på några platser gör du en riktigt bra insats för miljön och den biologiska mångfalden.

 • Nej,

  För trädgårdsavfall finns ingen ingen generell dispens för Söderköping kommun. På Naturvårdsverket finns en uppgift om att Söderköpings kommun fått beviljat dispens (Dnr: NV-05733-23) från 3 kap. 1 a § avfallsförordningen (2020:614), men den avser enbart insamling av livsmedels- eller köksavfall från vissa hushåll i flerbostadshus och verksamheter. 

   

 • Detta är en oerhört komplex fråga som det är svårt att svara kortfattat på. Men kommunen måste följa svensk lagstiftning.

  Det bästa sättet är att kompostera ditt trädgårdsavfall på din tomt. Då krävs inga transporter och materialet blir till jord och kan användas i din trädgård så småningom. För att snabba på processen kan du klippa ner grenar och i mindre bitar.

  Vid förbränning sprids föroreningar som PAH och dioxiner som kan bildas när man eldar organiskt material. Om ris och grenar istället eldas upp i ett värmeverk kan röken renas och energin återvinnas och bli exempelvis fjärrvärme. När du eldar i din trädgård återvinns varken materialet eller energin som finns i avfallet. 

 • Ja, du får göra upp en eld för att grilla korv eller annan mat eftersom syftet då inte handlar om att göra sig av med avfall.

  Är syftet att laga mat så får du göra det även i en grill, tunna eller liknande. Men du får bara elda om det kan ske på ett säkert sätt och det inte finns risk för att elden sprider sig eller att röken stör andra människor.

 • Kan man lämna klagomål om någon eldar?

  Miljökontoret hanterar olika sorters klagomål. I varje ärende gör vi en bedömning om klagomålet gäller en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Därefter tar vi ställning till om vi behöver åka ut på platsbesök eller ta till andra åtgärder.