Bostad och Miljö

Farligt avfall

Batterier, bekämpningsmedel, färg-, lim- och lackrester, kvicksilvertermometrar, lösningsmedel, rengöringsmedel, spillolja, sprayflaskor samt glödlampor, lågenergilampor och lysrör är exempel på sådant farligt avfall som ej ska kastas i soppåsen hemma. Även kyl- och frysskåp räknas till gruppen farligt avfall på grund av freonet i äldre maskiners kylsystem.

Du lämnar allt ditt farliga avfall på Telegatans Återvinningscentral, infart från Ringvägen, datum för miljöbilen publiceras i lokaltidningar, hemsida och sociala medier. Mindre farligt avfall kan du även lämna i Samlaren

OBS! Kyl och frys kan du dock beställa hämtning av som grovavfall

Läkemedelsavfall klassas inte som farligt avfall och lämnas till Apoteket. Du som använder kanyler kan hämta en behållare på Apoteket där du samlar kanylerna och lämnar till Apoteket. Cytotoxiska läkemedel och cytostatika räknas som farligt avfall, Apoteket hjälper dig med information om var du skall lämna detta.

Farligt avfall företag och verksamheter

Farligt avfall tas inte emot från företag eller verksamheter vid Telegatans återvinningscentral eller vid miljöbilen, eftersom den verksamheten finansieras av hushållens renhållningsavgift. Kommunen har ej tillstånd och får därmed ej hantera farligt avfall från verksamheter.

(Elektriska och elektroniska produkter är däremot ett avfall som härrör från producentansvar och detta tas emot vid Hjälmsborgs återvinningscentral.)

Du som företagare måste lämna ett avlämnarintyg när du lämnar så kallad konsument el på Telegatans återvinningscentral. Länk till intyget hittar du här.

Nedan följer lite information om vad som gäller kring farligt avfall:

Vad är farligt avfall?

Som farligt avfall räknas bland annat alla typer av kemikalier, spillolja, färgrester, och lösningsmedel.

Hur ska det farliga avfallet hanteras?

Den som har en verksamhet ansvarar för att beställa och bekosta hämtning av farligt avfall. Du kan anlita valfri entreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall. Du får transportera mindre mängder farligt avfall själv om du anmäler det till länsstyrelsen. Den som tar emot avfallet måste ha tillstånd för detta.

Vilken dokumentation ska föras om det farliga avfallet?

Företagare, transportörer eller omhändertagare av farligt avfall måste föra anteckningar om vilka mängder farligt avfall som de alstrar, vart det transporteras och hur det behandlas.