Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Avfall & Återvinning / Hämtning av hushållsavfall

Hämtning av hushållsavfall

Här är det lätt att sortera rätt

I Söderköping erbjuder vi tre olika sätt att sortera dina hushållssopor. Flerfackstunnor är vårt vanligast abonnemang för sophämtning och det som gör det lättast för dig att sortera rätt. 

Du kan också välja delad tunna som har två fack och vanlig soptunna. Här kan du läsa mer om våra olika abonnemangstyper och prisuppgifter...

Vad är flerfack?

Flerfackstunnor innebär att du får två stycken sorteringstunnor. Varje tunna är indelad i fyra fack där du sorterar dina förpackningar av metall, papper, plast, färgat och ofärgat glas samt tidningar, matavfall och vanliga soppåsen.

Tunna nummer ett töms en gång var fjärde vecka och tunna nummer två töms varannan vecka. Sopbilen har också fyra fack och tömmer tunnorna vid olika tillfällen för att hålla olika material åtskilda. 

Hur stora är tunnorna?

Varje tunna rymmer 370 liter. Med locket öppet blir höjden 180 cm.
Två tunnor bredvid varandra behöver ett utrymme på ca 180 cm.

Matavfall

Flerfack innebär att du kommer sortera ut matavfall som läggs i ett av facken. Du kommer att få en matavfallskorg och matavfallspåsar.

Hur ska tunnorna placeras?

Här ser du olika exempel på placering av sorteringstunnorna.
Tänk på att placera tunnorna med draghandtag utåt så att chauffören inte behöver vända på soptunnan. Dragvägen ska normalt sett inte överstiga 5 meter. 

Du kan även placera tunnorna på valfri plats på din tomt och ställa fram dem på tömningsdagen.

 

Placering av tunnor i häck

 

Placering av tunnor i en lucka i staket

 

Placering av tunnor mot staket

 

Vad är miljövinsten?

• I genomsnitt är två tredjedelar av det som slängs i soppåsen material som ska återvinnas.
• Med de nya soptunnorna blir det enklare att sortera.
• Erfarenheten efter införandet av flerfack visar att förbränningen minskar och återvinningen ökar.
• När vi återvinner sparas stora mängder råvaror och energi jämfört med att använda nya råvaror.
• Det är 75% effektivare att återvinna än att producera nytt.
• Det blir också färre resor till och från återvinningsstationer.
• Vår entreprenör som ansvarar för sophämtningen i kommunen kör på förnybart bränsle.
• Din gamla tunnor återvinns och används i tillverkningen av nya tunnor.