Bostad och Miljö

Miljöbilen

Miljöbilen kommer och hämtar ditt farliga avfall lördag 13 juli 2024 på landsbygd och 20 juli 2024 i tätorten. Här hittar du tiderna vi kommer och platserna i bokstavsordning:

Landsbygden 13 juli 2024

 • Bottna Bottna Handel 11.30-12.00
 • Finnkroken Containerplatsen 15.30-16.00
 • Hösterum Hösterumskorset 12.30-13.00
 • N Finnö Hamnen, Tyrislöt 8.30-9.00
 • N Finnö, Lagnö Lagnö Handel 10.30-11.00
 • N Finnö, Vrångö Containerplatsen 9.30-10.00
 • Ramsdal Tomtkontoret 13.30-14.00

Tätorten 20 juli 2024

 • Gårdeby Skola 11.45-12.15
 • Mogata Kyrkplanen 9.00-9.30
 • Snöveltorp/Luddingsbo Fettåtervinningen 13.30-14.00
 • Söderköping Telegatan 3 10.00-10.30
 • Västra Husby Bygdegården 12.45-13.15
 • Östra Ryd Nya affären 11.00-11.30

Exempel på farligt avfall från hushåll

 • Färg- och limrester
 • Lösningsmedel, lacknafta, thinner, terpentin, fotogen och aceton
 • Oljeavfall, spillolja från motorer och oljefilter
 • Syror och alkalier, batterisyra och kaustiksoda, ammoniak
 • Fotokemikalier
 • Bekämpningsmedel
 • Sprayflaskor som innehåller färg eller kemikalier
 • Kvicksilverhaltigt avfall, termometrar och andra instrument
 • Lysrör

Viktigt att tänka på

 • Avfallet får lämnas avgiftsfritt. Insamlingen med miljöbilen är endast för insamling av hushållsavfall.
 • Farligt avfall ska inte slängas bland hushållssoporna eller spolas ned i avloppet, då detta utgör en stor risk för skada på människors hälsa eller miljön.
 • Osbervera att avfallet ska lämnas personligen. Du får inte ställa avfallet vid uppsamlingsplatsen. Detta för att underlätta sorteringen av avfallet.
 • Vi tar inte emot 100-liters fat eller större fat.

Hjälmsborgs återvinningscentral

Du kan alltid lämna ditt farliga avfall på Hjälmsborgs återvinningscentral. Här hittar du återvinningscentrralens öppettider...