Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Avfall & Återvinning / Hämtning av hushållsavfall / Abonnemangstyper att välja på

Abonnemangstyper att välja på

Du som bor i ett permanent boende eller fritidshus kan välja mellan nedanstående abonnemang. Kontakta vår kundtjänst på telefon: 020-23 30 22.

Grönt abonnemang

Du får två stycken flerfackstunnor och sorterar i 8 + 2 fack. Här sorterar du matavfall, brännbart, tidningar, ofärgade och färgade glasförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, batterier och lampor.

 

Pris för permanent boende:
2 740 kr per år

Pris för fritidshus v16-41:
1 618 kr per år 

Gult abonnemang

Gult abonnemang går inte att välja längre på grund av ny lagstiftning.

Du får en delad tunna och sorterar i två fack. Här sorterar du matavfall och brännbart. Övriga sopor lämnas på Hjälmsborgs återvinningscentral eller annan återvinningsstation.

 

Pris för permanent boende:
240 liters tunna för 2 940 kr per år
370 liters tunna för 3 462 kr per år

Pris för fritidshus v16-41:
240 liters tunna för 1 730 kr per år
370 liters tunna för 2 100 kr per år