Bostad och Miljö

Finns det en sorteringsguide?

Ja, här hittar du tips om sortering och var avfallet ska lämnas.

Sorteringsguide