Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Förskola / Avgifter förskola & fritidshem

Avgifter förskola och fritidshem

För den kommunala förskolan gäller nedanstående avgifter enligt s.k. maxtaxa. Möjlighet finns för enskild barnomsorg att tillämpa annan taxa. Maxtaket för beräknad inkomst för 2023 är 54 830 kr.

Vid flera barn i familjen/hushållet räknas det yngsta barnet som barn 1.

Avgift tas ut för årets alla 12 månader.

Avgiften är oberoende av vistelsetiden.

Förskola för barn 1 - 5 år

Taxa för 2023

Barn 1 - 3 % av hushållets samlade inkomst, dock högst 1645 kr/mån.
Barn 2 - 2 % av inkomsten, dock högst 1097 kr/mån.
Barn 3 - 1 % av inkomsten, dock högst 548 kr/mån.
Barn 4 - ingen avgift.

Allmän förskola för 3-5-åringar är avgiftsfri (15 tim/vecka) under läsårstiderna som gäller för grundskolan. Barn som är inskrivna i förskolan mer än den avgiftsfria tiden får taxan reducerad med 33 % året runt, vilket motsvarar 50 % reduktion på avgiften under läsårstiden.

Fritidshem för barn 6 - 12 år

Taxa för 2023

Barn 1 - 2 % av inkomsten, dock högst 1097 kr/mån.
Barn 2 - 1 % av inkomsten, dock högst 548 kr/mån.
Barn 3 - 1 % av inkomsten, dock högst 524 kr/mån.
Barn 4 - ingen avgift.

Lovplats: 38 kr/dag