Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Förskola / Förskolornas stängningsdagar

Förskolans stängningsdagar

Förskolorna har möjlighet att stänga fyra dagar per år. Detta för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Du som är förälder meddelas minst två månader i förväg. Om du inte själv kan lösa behovet av omsorg under dessa dagar ska du anmäla detta skriftligt till personalen en månad i förväg. Inget avdrag på avgiften görs för planeringsdagarna.

Under sommaren när många barn är lediga kan förskolor och fritidshem samarbeta. Det kan innebära att ditt barn är på annat ställe än det brukar. Du som förälder kan i god tid besöka den tillfälliga placeringen.

Här ser du aktuella planeringsdagar för kommunens förskolor:

 

Vårterminen 2024
Samtliga förskolor:
30-31 maj