Förskola och Skola

Specialkost

 

För de matgäster inom förskola, skola och vård och omsorg som av medicinska, religiösa eller etiska skäl inte kan äta av den ordinarie maten erbjuds alternativ mat. 

Förskola

Inom förskolan ska de barn som har behov av specialkost förnya ansökan inför varje nytt läsår för att säkerställa rätt mat till rätt matgäst. Gör din ansökan via vår e-tjänst se länk längst ner på sidan eller via en blankett. Om behovet av specialkost skulle förändras under året kontakta kostenheten.

Vid frånvaro räcker det med att man anmäler barnets frånvaro till förskoleavdelningen. De kontaktar i sin tur köket.

Skola

Inom skolan ska de barn som har behov av specialkost förnya ansökan inför varje ny start i förskoleklass, låg-, mellan- och högstadiet för att säkerställa rätt mat till rätt matgäst. Gör din ansökan via vår e-tjänst se länk längst ner på sidan eller via en blankett. Om behovet av specialkost skulle förändras under perioden kontakta kostenheten.

Vid frånvaro från skolan, så måste man anmäla till respektive kök. Se listan över våra kök här nedan.

Aspgårdens kök, öppet måndag-fredag kl. 7.30-15.30. Tel: 0121-185 34 eller sms till 0722-288103* (läs mer nedan), för elever och barn på:

 • Östra Ryds skola.
 • Östra Ryds förskola.

Ramunderköket, öppet måndag-fredag kl. 7.00-15.00. Tel: 0121-181 87 eller sms till 0722–288145* (läs mer nedan), för elever och barn på:

 • Ramunderskolan
 • Berga skolan
 • Skönberga skola
 • Mogata skola
 • Prästkragens förskola
 • Skönbergas förskola
 • Mogatas förskola
 • Björklundas förskola.

Stenbrinkens kök, öppet måndag-fredag kl. 7.30-15.00. Tel: 0121-185 04 eller sms till 0702-375203* (läs mer nedan), för elever och barn på:

 • Sankt Anna skola.
 • Sankt Anna förskola.

Solängens förskola tillagningskök, öppet måndag - fredag 7.00-15.00. Tel 0121-181 09

 • Solängens förskola.

Storängsköket, öppet måndag-söndag kl. 7.30-15:30. Tel: 0121-183 85 eller sms till 0702-49 50 59* (läs mer nedan), för elever och barn på:

 • Björkhagaskolan
 • Alboga Östra
 • Högby
 • Kullborg.

Västra Husbys skolas kök, öppet måndag-fredag kl 07:00-15:00. Tel: 0121-185 20 eller sms till 0722-288160* (läs mer nedan), för elever och barn på:

 • Västra Husby skola
 • Västra Husby förskola
 • Snöveltorps förskola.

* Observera att för att avbokningen via sms ska vara giltig och följa de GDPR regler som råder ska dessa fyra punkter finnas med:

 1. Barnets för- och efternamn (*ange INTE barnets allergi)
 2. Vilken förskola eller skola som barnet går på
 3. Vilken klass eleven går i
 4. Ange hur länge avbokningen gäller

Avboka senast 08.00 samma vardag. Vi raderar alla sms en gång per dygn.

*Det är viktigt att inte skicka för- och efternamn tillsammans med allergi då det klassas som känslig information.

 

Ansökan om specialkost