Förskola och Skola

Specialkost

För de matgäster inom förskola, skola och vård och omsorg som av medicinska, religiösa eller etiska skäl inte kan äta av den ordinarie maten erbjuds alternativ mat. Kostenheten arbetar med gemensamma rutiner kring kvalitetssäkring av specialkoster från leverantör till matgäst. Vid speciella behov gör vi en individanpassad meny. 

Skola

Inom skolan ska de elever som idag har specialkost förnya intyget inför varje nytt läsår för att säkerställa rätt mat till rätt matgäst. Gör din ansökan via vår e-tjänst eller via en blankett, se länk längst ner på sidan. Om behovet av specialkost skulle förändras under sommarlovet till att behovet faktiskt inte finns längre, skulle vi verkligen uppskatta om du som vårdnadshavare kontaktar Kostenheten.

Vid frånvaro från skolan, så måste man anmäla till respektive kök. Se listan över våra kök här nedan.

Förskola

De barn som går i förskola och är i behov av specialkost anmäler det via vår e-tjänst, se länk längst ner på sidan.

Vid frånvaro räcker det med att man anmäler barnets frånvaro till förskoleavdelningen. De kontaktar i sin tur köket.

 

Aspgårdens kök, öppet måndag-fredag kl. 7.30-15.30. Tel: 0121-185 34, för elever och barn på:

 • Östra Ryds skola.
 • Östra Ryds förskola.

Ramunderköket, öppet måndag-fredag kl. 7.00-15.00. Tel: 0121-181 87 eller sms till 0722–288145 (läs mer nedan), för elever och barn på:

 • Ramunderskolan
 • Berga skolan
 • Skönberga skola
 • Mogata skola
 • Engelns förskola
 • Prästkragens förskola
 • Skönbergas förskola
 • Mogatas förskola
 • Björklundas förskola.

Stenbrinkens kök, öppet måndag-fredag kl. 7.30-15.00. Tel: 0121-185 04, för elever och barn på:

 • Sankt Anna skola.
 • Sankt Anna förskola.

Solängens förskola tillagningskök, öppet måndag - fredag 7.00-15.00. Tel 0121-181 09

 • Solängens förskola.

Storängsköket, öppet måndag-söndag kl. 7.30-15:30. Tel: 0121-183 85 eller sms till 0702-49 50 59* (läs mer nedan), för elever och barn på:

 • Björkhagaskolan
 • Alboga Västra
 • Alboga Östra
 • Högby
 • Kullborg.

Västra Husbys skolas kök, öppet måndag-fredag kl 07:00-15:00. Tel: 0121-185 20, för elever och barn på:

 • Västra Husby skola
 • Västra Husby förskola
 • Snöveltorps förskola.

* Observera att för att avbokningen via sms ska vara giltig måste följande fyra punkter finnas med:

 1. Barnets för- och efternamn
 2. Vilken förskola eller skola som barnet går på
 3. Vilken klass eleven går i
 4. Ange hur länge avbokningen gäller

Vi raderar alla sms en gång per dygn.

 

 

Ansökan om specialkost