Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Organisation / Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret

 • Förvaltningschef

  Anders Palmgren
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  anders.palmgren@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 75

 • Sakkunnig förskola och grundskola F-6

  Lena Rödin
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  lena.rodin@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 01

 • Sakkunnig grundskola 7-9 och gymnasium

  Mattias Kempe Kreutz
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  mattias.kempe.kreutz@soderkoping.se
  Telefon: 0121-232 47

 • Sakkunnig vuxenutbildning och anpassade skolformer

  Anders Forsberg
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  anders.forsberg@soderkoping.se
  Telefon: 0121-18418

 • Chef barn- och elevhälsa

  Karin Fogelberg
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  karin.fogelberg@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 07

  Fritidsgården Focus
  Barn- och elevhälsan (kuratorer, psykolog, skolsköterskor och övergripande specialpedagoger)
  Öppna förskolan på Familjecentralen

 • Utvecklingsstrateg

  Andreas Wetell
  Utvecklingsstrateg med särskilt ansvar för digitalisering
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  andreas.wetell@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 12

 • Utvecklingslärare

  Johann Johansson
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  johann.johansson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-232 43

  Utvecklingslärare och verksamhetsutvecklare med bland annat ansvar för digitalisering och digitala verktyg i undervisning.

 • Intendent

  Patrik Andersson
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  patrik.andersson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-183 51

 • Nämndsekreterare Barn- och utbildningsnämnden

  Karolina Andersson
  Barn- och utbildningskontoret
  barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 77

 • Ekonomiadministratör

  Helena Svensson
  Barn- och utbildningskontoret
  Söderköpings kommun
  614 80 Söderköping
  helena.svensson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 10

  Ekonomiadministratör och handläggare för fristående förskolor

 • Förskolehandläggare

  Anna Molander
  anna.molander@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 80

  Ansvarar för samtliga kommunala förskolor. Vid frågor om till exempel schema, ekonomi eller uppsägning, kontakta Anna.

 • Ekonomiadministratör

  Emma Weinar
  Barn- och utbildningskontoret
  Söderköpings kommun
  614 80
  emma.weinar@soderkoping.se
  Telefon: 0121-132 61

  Ekonomiadministratör och administrativ assistent på Skönberga, Mogata och Sankt Anna skola