Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Organisation / Fonder & Stiftelser

Fonder & Stiftelser

Fonder och stiftelser som förvaltas av Söderköpings kommun

Söderköpings kommun förvaltar åtta stiftelser och donationsfonder vilka i första hand vänder sig till privatpersoner skrivna i någon av Söderköpings församlingar. Tre av stiftelserna har egen styrelse utsedd av kommunfullmäktige, tre av stiftelserna hanteras av socialnämnden och fyra stiftelser hanteras av barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av kommunens stiftelser återfinns längre ner på sidan, med en kort beskrivning av deras ändamål och kontaktperson vid ansökan.

Samtliga fonder och stiftelser som förvaltas av Söderköpings kommun