Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Organisation / Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret

 • Förvaltningschef

  Anders Palmgren
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  anders.palmgren@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 75

 • Sakkunnig förskola och grundskola F-6

  Sakkunnig
  Lena Rödin
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  lena.rodin@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 01

 • Sakkunnig grundskola 7-9 och gymnasium

  Mattias Kempe Kreutz
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  mattias.kempe.kreutz@soderkoping.se
  Telefon: 0121-232 47

 • Sakkunnig vuxenutbildning

  Anders Forsberg
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  anders.forsberg@soderkoping.se
  Telefon: 0121-18418

 • Chef barn- och elevhälsa

  Karin Fogelberg
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  karin.fogelberg@soderkoping.se
  Telefon: 0121-18407

  Fritidsgården Focus, elevhälsan (kuratorer, psykolog, skolsköterskor, spec.pedagog, talpedagog), Öppna förskolan i Familjecentralen

 • Utvecklingsstrateg

  Andreas Wetell
  Utvecklingsstrateg med särskilt ansvar för digitalisering
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  andreas.wetell@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 12

 • Intendent

  Patrik Andersson
  Barn- och utbildningskontoret
  Söderköpings kommun
  61480 Söderköping
  patrik.andersson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-18351

 • Nämndsekreterare Barn- och utbildningsnämnden

  Karolina Andersson
  Barn- och utbildningskontoret
  barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 77

 • Ekonomiadministratör

  Jessica Granlund
  Barn- och utbildningskontoret
  Söderköpings kommun
  614 80
  jessica.granlund@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 74

  Ekonomiadministratör 
  Administrativ assistent Östra Ryds skola

 • Ekonomiadministratör

  Helena Svensson
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  helena.svensson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 10

  Hit kan du vända dig med frågor om förskolekö och turordning i de fristående förskolorna.

 • Förskolehandläggare

  Anna Molander
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 80

  Hit kan du vända dig med alla frågor som gäller förskolan, både placering och fakturor.