Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Organisation / Verksamhetsbesök

Verksamhetsbesök

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare ska två gånger per år besöka vissa verksamheter för att skapa möjlighet både för informationsinhämtning och för att bredda möjligheten för verksamheten att träffa nämndens ledamöter. Strävan ska vara att verksamheten och nämndens politiker upplever att de har en utvecklande dialog och besöken ska ge kunskap och insyn. Under verksamhetsbesöken företräder politikerna hela utbildningsnämnden, inte bara det egna partiet.

Ett verksamhetsbesök består av fem moment:

  • Inledande verksamhetsöversikt ges av rektor
  • Rundvandring på skolan med fokus på arbetsmiljö och lärmiljöer
  • Möte med personal
  • Möte med elever
  • Avslutande dialog med rektor kring framgångsfaktorer och utmaningar

Ledamöternas besök förbereds på närliggande nämndmöte och som stöd under besöket finns ett hjälpmaterial.

Verksamhetsbesöket följs upp gemensamt på nästkommande nämndmöte då nämndens politiker ges möjlighet att lämna en redogörelse för besöket.

Verksamhetsbesök ersätter den tidigare rutinen med kontaktpolitiker.