Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Ekonomi / Fakturor / Betala faktura

Betala faktura

Fakturering av avgifter inom de kommunala verksamheterna sker i mitten av varje månad med förfallodag per den sista i innevarande månad. Har du frågor angående en faktura ska du i första hand kontakta den handläggare vars namn står på fakturan.

Barnomsorg

Barnomsorgsavgifter faktureras avseende innevarande månad. Bankgiro för inbetalning är 5120-5003.

Äldre- och handikappomsorg

Äldreomsorgs- och handikappomsorgsavgifter faktureras avseende föregående månad. Bankgiro för inbetalning är 5120-5003.

Samhällsbyggnad

Avgifter avseende miljö- och hälsoskyddsverksamheten, avgifter för bygglov och andra avgifter inom samhällsplanering samt tomtförsäljning faktureras löpande. Bankgiro för inbetalning är 5120-5003.

Vatten och renhållning

Avgifter för Vatten och Renhållning faktureras av Serviceförvaltningens kundtjänst. Vid frågor om dessa fakturor, kontakta deras kundtjänst. Bankgiro för inbetalning är 5003-8181.

Söderköpings kommun har avtal med Swedbank och Bankgirot för banktjänster och betalningsflöden. Därför vill vi att du betalar dina fakturor till vårt bankgiro genom att använda den avi som finns på fakturan. Vid internetbetalning uppger du det bankgiro och OCR-nummer som är angivet på fakturan.