Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Ekonomi / Fakturor / Krav och inkasso

Krav och inkasso

I hanteringen av obetalda fakturor och inkasso samarbetar Söderköpings kommun med Visma Collectors AB. Samarbetet innebär att kommunen i fortsättningen endast handlägger utskick av fakturor. Obetalda fakturor överlämnas till Visma som skickar ut påminnelser och hanterar fortsatt handläggning.

Frågor gällande betalning, anstånd och avbetalningsplaner besvaras av Visma.

Samarbetet inkluderar all debitering från Söderköpings kommun såsom konsumtionsavgifter, vårdavgifter, barnomsorgsavgifter, musikskola med mera.

Utöver denna kravprocess kan den fakturerande verksamheten ha egna påföljder i form av avstängning eller liknande.