Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Politik och Beslut / Sammanträdesplan

Sammanträdesplan

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder

Mars

1 mars kl 8.00, samhällsbyggnadsnämnden
2 mars. kl. 8.30, barn- och utbildningsnämnden
13 mars, kl. 17.00, kommunfullmäktige
14 mars, kl. 9.00, kommunstyrelsen
28 mars, kl. 8.30, socialnämnden
28 mars, kl. 9.00, servicenämnden
28 mars, kl. 10, överförmyndarnämnden
29 mars, kl 8.00, samhällsbyggnadsnämnden
30 mars, kl. 13.00, barn- och utbildningsnämnden

April

17 april, kl. 17.00, kommunfullmäktige
18 april, kl. 9.00, kommunstyrelsen
25 april, kl. 8.30, socialnämnden
25 april, kl. 9.00, servicenämnden
25 april, kl. 10, överförmyndarnämnden
26 april, kl 8.00, samhällsbyggnadsnämnden
27 april, kl. 8.30, barn- och utbildningsnämnden

Maj

8 maj, kl. 17.00, kommunfullmäktige
9 maj, kl. 9.00, kommunstyrelsen
29 maj, kl 8.00, samhällsbyggnadsnämnden
30 maj, kl. 8.30, socialnämnden
30 maj, kl. 9.00, servicenämnden
30 maj, kl. 10, överförmyndarnämnden

Juni

1 juni, kl. 8.30, barn- och utbildningsnämnden
13 juni, kl. 9.00, kommunstyrelsen
19 juni, kl. 13:00, kommunfullmäktige
27 juni, kl. 10 överförmyndarnämnden

Augusti

15 augusti, kl. 9.00, kommunstyrelsen
29 augusti, kl. 8.30, socialnämnden
29 augusti, kl. 9.00, servicenämnden
29 augusti, kl. 10, överförmyndarnämnden
30 augusti, kl 8.00, samhällsbyggnadsnämnden
31 augusti, kl. 8.30, barn- och utbildningsnämnden

September

11 september, kl. 17.00, kommunfullmäktige
12 september, kl. 9.00, kommunstyrelsen

Oktober

2 oktober, kl 8.00, samhällsbyggnadsnämnden
3 oktober, kl. 8.30, socialnämnden
3 oktober, kl. 9.00, servicenämnden
3 oktober, kl. 10, överförmyndarnämnden
5 oktober, kl. 8.30, barn- och utbildningsnämnden
10 oktober, kl. 9.00, kommunstyrelsen
16 oktober, kl. 17.00, kommunfullmäktige
17 oktober, kl. 9.00, kommunstyrelsen
24 oktober, kl. 10, överförmyndarnämnden

November

7 november, kl. 8.30, socialnämnden
7 november, kl. 9.00, servicenämnden
8 november, kl 8.00, samhällsbyggnadsnämnden
9 november, kl. 8.30, barn- och utbildningsnämnden
13 november, kl. 17.00, kommunfullmäktige
14 november, kl. 9.00, kommunstyrelsen

December

5 december, kl. 8.30, socialnämnden
5 december, kl. 9.00, servicenämnden
5 december, kl. 10, överförmyndarnämnden
6 december, kl 8.00, samhällsbyggnadsnämnden
11 december, kl. 17.00, kommunfullmäktige
12 december, kl. 9.00, kommunstyrelsen
14 december, kl. 8.30, barn- och utbildningsnämnden